Röra folk

| | Comments (0)

Här i USA är alla så försiktiga gällande att röra andra människor.Råkar man bara toucha någon så det är ursäkta.

Lunch blev en turkeywrap. Ganska god och ikväll man kanske skall ta lite sushi. Eller något annat. Ganska skönt att ha egen lägenhet istället för ett vanligt hotellrum. Hotellrum suger eftersom man inte kan laga sin gene mat. Lite ägg och kalkonbacon till frukost är aldrig fel. Stekpannan som fanns i köket vart så dålig så jag gick köpte mig en egen fyrkantig en tidigare i veckan. Behöver ändå en telefonpanna hemma och det var bara $14 plus skatt.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on maj 18, 2006 10:08 EM.

Borta was the previous entry in this blog.

Hem is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.