Borta

| | Comments (0)

Jag har nu varit borta i en dryg vecka och det är ganska otroligt hur mycket tid jag kan spendera här utan att riktigt saknas där hemma. Jag menar jobbmässigt alltså. Jag kanske borde stänga av mailen och telefonen oftare och bara göra saker jag vill. En gång i tiden försökte jag hålla en dag i veckan helt tom men det har varit svårt det senaste året. När jag kommer hem så skall jag försöka göra det igen.

Hur är det i San Francisco då? Igår efter jobbet åkte jag till en STOR mall och köpte lite kläder. Tre par byxor, två par kortbyxor och två piketröjor. Tycker det är smidigt med dessa stora affärer där allt finns på ett ställe och man kan snabbt få ihop allt.

Nu är det kanske lunchdags. Sessionen jag är på just nu var ganska tråkig och jag har egentligen ingen paus idag. Nästa session börjar 12.15 och man bör vara där 12. Hmm, men jag är ju inte hungrig .)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on maj 18, 2006 8:18 EM.

JavaOne was the previous entry in this blog.

Röra folk is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.