Slösar bort livet?

| | Comments (1)

Filippa tycker det är tragiskt att man slösar bort sitt liv på jobb. Det kanske det är men i en utopisk värld kanske det fungerar att resonera så och nu är det ju så att pengar styr denna värld om man vill ha roliga leksaker och resa mycket. Jag kanske gnäller mycket i min blog men det är mitt sätt att gnälla av mig för sedan mår jag bra igen. Jag har faktiskt jobb (pluralis) som jag trivs väldigt bra med där jag till mycket stor del gör exakt precis enbart det jag vill göra!

On another page, Johanna fick inte komma hem idag eftersom hennes plan gick sönder. Hon sover över på Sky City och landar 10.45 imorgon. Totalt en 12.5 timmars försening. Vad ledsen Tovah kommer att bli imorgon när mamma inte är hemma.

MEN nu måste jag sova för imorgon är det partydag!

Puss på er!

1 Comments

Jag tycker det är ett sundhetstecken när man "gnäller" över att jobbet är jobbigt! Jag har precis som du förmånen att få jobba med precis det jag vill göra men det förhindrar inte att jag tidvis önskar att jag stod i kassan på Konsum... Som sagt, "gnäll" på du - jag vet precis vad du menar ;-) Framöver kommer jag nog oxå att gnälla på för just nu sitter jag på jobbet fast jag borde ligga och sussa i sängen men pressen på att bli färdig väger tyngre. MEN jag älskar det samtidigt!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 28, 2005 11:42 EM.

Undervattenshus was the previous entry in this blog.

Party is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.