Ingen snö

| | Comments (0)

Det snöade fram till 1000 idag och sedan var all snö borta igen. På Fuerteventura är det 26 grader idag och skall så vara de näste 10 dagarna. DIT skall jag! Jag längtar fortfarande massor! jag och T byggde lite med Geomag idag. Det var länge sedan och vi har börjat bygga en månbas. Än så länge har vi två stora klot på coola fötter. Mellan dessa skall det bli ett valv och i valvet skall dockningsstationen hänga. Tovah har också gjort en rymdtoalett.

Förresten, i måndags fick jag beskedet att jag inte fick bli befodrad professor. De skall se över reglerna och kraven vilka idag är för lösa tycker det och efter diskussioner tyckte de jag hade för lite erfarenhet för at bli befodrad professor.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 21, 2005 10:35 EM.

Snö! was the previous entry in this blog.

Jobb is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.