Webtips: juli 2006 Archives

Photosynth från Microsoft verkar vara en mycket cool sak. Det tar många olika bilder och letar efter likadana saker i bilderna (överlappning) och konstruerar sedan en jättebild där man kan panorera, zooma etc. COOLT!

| | Comments (0)
 

Hittade just en site om Robert Thomson som skall cykla från Japan till London på en recumbent. Han är inne på 7:e dagen nu av sin resa och det är kul läsning i hans blog. Rob cyklar på en HP Velotechnik SpeedMachine.

| | Comments (0)
 
Med tanke på den dopingskandal som utspelar sig just nu i samband med Tour de France så har Christer Hedberg, ordförande i Hisingens cykelklubb, startat en namninsamling mot doping inom cykelsporten. För den som är intresserad är länken dit: http://www.cyklistermotdoping.nu/
| | Comments (1)
 
Enligt praxis flyttar Europeisk parlament varje månad för några dagar från Bryssel (Belgien) till Strasbourg (Frankrike). Denna karusell (alla anställda, möblemanget osv) kostar 200 miljon euro per år och enligt uppgifter betalar alla andra länder 99% av dessa kostnader och Frankrikes del blir bara en bråkdel kvar att betala. Man har diskuterat varför denna praxis som Frankrike förespråkar skall finnas till och hur man skulle kunna använda dessa pengar till nåt annat...... Det finns parlamentiker som emot denna.... De behöver allmänhetens stöd i form av insamling av våra namnunderskrifter..... Det kan du göra i www.oneseat.eu.
| | Comments (0)
 

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Archive

This page is a archive of entries in the Webtips category from juli 2006.

Webtips: maj 2006 is the previous archive.

Webtips: oktober 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.