Fluff

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Goder morgon världen. 

Ute ligger det en massa vackert fluff. 2dm verkar det ha kommit i natt. Underbart. 

Fluffet måste vi nog fira med att bygga Lego och åka till Piteå Havsbad. 

Skotta? säger ni. Ja kanske det också. Motion mår ju en go rund liten pojkvasker bara bra av. 

Fast kanske en match Agricola kanske också får plats? Eller inte. Får se vad barnen föredrar denna magiska vårvinterdag, om de behagar vakna förstås. 

Hoppas ni alla får en underbar dag och kommer ihåg att njuta av livet.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Fluff .

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2099

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on februari 28, 2012 8:24 FM.

Bruttonationalprodukt was the previous entry in this blog.

Färsk pasta med grönsaker is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.