Vakna på Pi

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

En fördel med att somna innan 21 och är att det finns potential för att få sova länge. Nackdelen är att man vaknar så tidigt om man nu inte lyckas sova länge. Sovit drygt 6h och vaknade på Pi. 

Har en massa stress i kroppen tyvärr som jag inte förstår mig på just nu och inte lyckas bli av med. Normalt är jag ganska duktigt på att sätta fingret på vad som gör mig stressad och kan då bearbeta det men inte denna gång vilket kanske stressar mig ännu mer. 

Någon annan som är vaken mitt i natten? 

 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Vakna på Pi.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2050

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 19, 2011 3:28 FM.

Mer jul was the previous entry in this blog.

Spegel? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.