Teknikens Hus

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Spenderat många timmar hos Teknikens Hus idag. Otroligt skoj att så mycket är på G och vi kommer att få se mycket häftiga och intressanta projekt under 2012 och framåt. Jag trivs verkligen med att jobba tillsammans med allt det goa folket på TH. Jag blir själv otroligt inspirerad av allt detta och extra skoj är nu vårt andra projekt som jag skrev om tidigare rullar på också parallellt. 

Åt fanders med alla negativister, nejsägare och energisugare. Antingen är man med på tåget eller så får man sitta i en snödriva och titta på tågets röda lampor som försvinner i fjärran! 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Teknikens Hus.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2056

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 21, 2011 4:46 EM.

Besviken was the previous entry in this blog.

Året runt med Saltå Kvarn is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.