Mintkaka???

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Borden bågnade av mat, mat i massor, janssons, piroger, tomatsoppa med ris och massor med grönsaker.

Nu bågnar stolarna då alla är mätta och extra tjocka. Så mätta att efterrätterna får vänta. 

Hos mamma är det omöjligt att inte gå upp i vikt. Vikten den ökar som om man hamnat på en annan planet. Tung som en elefant. 

Ska det vara en mintkaka Prof. Parnes? Den är lövtunn. 

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Mintkaka???.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2070

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 29, 2011 2:59 EM.

Vara här och nu i Skåne was the previous entry in this blog.

Köp inte fyrverkerier. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.