Dags att sova?

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Klockan tickar på i nattens mörker? 00:58... är det dags att sova? Kanske det... 

i morgon är det söndag och som traditionen säger när barnen är här så blir det nypressad apelsinjuice med nystekta pannkakor! 

// Vet ni om att pannkakorna smakar så mycket bättre med ekologiska ägg? De blir mycket gulare. // 

Stirrade ut över vattnet vid Porsöbron idag. Magiskt i mörkret. Något trolskt... nästan så att det vill dra ner en i vattnet. Flyta iväg... 

Nog bäst att komma i säng nu... 01:11.... 

God natt eller god morgon var ni nu befinner er i tidens mystiska rum. 0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Dags att sova? .

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/2048

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 18, 2011 1:12 FM.

Köksstök för bästa vännen was the previous entry in this blog.

Mer jul is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.