ChromeExtension: SWAMID Redirect

| | Comments (0)

Idag har jag pysslat med att lära mig mer om JavaScript och Chrome Extensions (ett sätt att utöka webbläsarens funktionalitet). Den applikation som jag valde att skriva är en utökning som jag kallar "SWAMID Redirect". Vi som använder SUNETs olika SWAMID-tjänster visas en sida där vi ska välja vilken universitetsidentitet vi vill logga in med och efter man valt så skickas man vidare till en sida där man får göra själva inloggningen. sidan med valet visas varje gång fastän man anger att sessionen ska sparas i en vecka. Min lilla utökning kollar helt enkelt om sidan innehåller information om att man har en sparad session och "klickar" vidare webbläsaren till loginsidan. Violá, så slipper man ett extra click :)

Kanske känns meningslöst men det var främst en övning i JavaSript och att få skriva en Crome Extention. Jag fick även öva på hur paketeringen ska göras med ikoner, nycklar, uppdateringsURL med mera.

Vill du prova? Klicka på bilden för att ladda ner en installationsfil och följ instruktionerna i Chrome.

Problem? Fråga på!


icon-128.png


Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on maj 10, 2011 2:30 EM.

Peter on Phone: Hej från solen. Inte lätt att ta foto när 3.0 inte vill vara med. was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Fire Mr. Faulty, Fire! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.