HTC Desire HD

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Jag har nu haft en HTC Desire HD i drygt 24h och här kommer ett par första tankar.

-/+ Stor: Ja, den är väldigt stor. Det är 4.3" skärm och det gör att den på något sätt går över gränsen för vad som är bekvämt. Jag har stora händer men min tumme når inte helt över till motsvarande hörn diagonalt utan man måste växla den i handen. Det är dock ganska trevligt med så stor skärm å andra sidan men kanske inte i en telefon.

+ Snabb: Den känns väldigt snabb. Att den har mer minne än "alla" andra telefoner skadar inte och den känns rapp och fin.

- Blaskig skärm: Skärmen känns lite blaskig jämfört med Nexus One och speciellt med iPhone 4 (denna har den bästa skärm jag sett på länge++).

- Taskigt ljud: Både högtalare och mikrofon funkar ganska kasst. Gjorde en testfilm på barnen som stod ca 80cm bort och den uppfattade knappt vad de sjöng! Dåligt!

+ HTC Sense: HTC har lagt till en massa extra godis i gränssnittet vilket är i många fall helt rätt. De har helt enkelt fixat mycket av det som Google inte prioriterat att fixa. Det bara funkar helt enkel.

+ HTCSense.com: HTC har äntligen fattat att en telefon kan man fjärrstyra och göra mer saker med än bara när man håller telefonen i handen och släpper en mycket gedigen portal för ringsignaler, backup, teman, fjärrlåsning etc. Om än ganska buggigt ;)HTC-Desire-HD.png

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: HTC Desire HD.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1624

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on november 10, 2010 3:15 EM.

Peter on Phone: Vinterns första! was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Vintrigt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.