LLT Busskarta

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Hej allesammans! Vill ni hjälpa mig en lite testning av en ny web-applikation, LLT Busskarta? Den visar bussinformation för Luleå och klickar ni på en busshållplats så visas realtidsdata för den hållplatsen samt länkar till en sida med mer hållplatsinfo samt PDFen för dne hållplatsen. Applikationen lagrar senaste position, vad som visades med mera så att när du kommer tillbaka till sidan så ser du samma information igen.
Nedan är en snapshot av hur det kan se ut.

Vilken mer funktionalitet skulle ni önska? Hittar ni något som är fel? (Ja, linje 47 saknas och några av färgerna kanske borde trimmas lite).

Stort tack på förhand och testa NU är ni snälla!

Ps. PDFerna som länkas till är gamla och nya kommer senare...


lltbusskarta20100905.png

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: LLT Busskarta.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1469

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on september 5, 2010 8:19 EM.

Peter on Phone: En liten fika med goa frun på Berget! was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Kaffe till Gubbe 2010! Tror ni det räcker? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.