Bildfråga: Vad är detta?

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

mystery.jpg

Jag återkommer i em med svaret!

Uppdatering:

OK. Alla har väl ätit lunch nu antar jag ?

Enligt den här http://early-onset-of-night.tumblr.com/post/1206666159/say-hello-to-mechanically-separated-chicken-its
så är det grundmassan som gör snabbmat baserad på kyckling på. Dvs nuggets etc. Det är maskinellt behandlad kyckling.

1: Stoppa in en kyckling hel.
2: Mosa den med allt kvar inklusive ögon, blod etc.
3: Bada den i ammoniak för att döda bakterier.
4: Tillsätt smakämnen.
5: Tillsätt färgämnen.

DOCK gör den rosa färgen och kartongen mig skeptisk till om detta är sant. Vad tror ni ?

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Bildfråga: Vad är detta?.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1499

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on september 30, 2010 9:56 FM.

Peter on Phone: Bröd är bröd är bröd. was the previous entry in this blog.

Recept: Peters mörka is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.