Laxskivor med varm söt chilisås

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Provar lite ny mat igen och ikväll så blev det en hemmakokt söt chilisås som jag serverar med tunna råa laxskivor (dvs sashimi). Till chilisåsen använde jag extra mycket vitlök och färsk chilifrukt (istället för det som är normalt torkad).

Resultatet blev mycket gott och kommer garanterat att serveras igen.


  chili-sashimi_20100829.JPG

Någon som vill smaka?

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Laxskivor med varm söt chilisås.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1462

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 29, 2010 9:45 EM.

Båttur till Junkön was the previous entry in this blog.

Liggist? Ja visst! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.