Abisko augusti 2010 dag 3

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Dag 3 blev lite av slappardag. Vi började med en tur upp på Njuolla med liften och sedan fika med utsikt över Abiskodalen några 100 meter från lifthuset (där uppe förstås). Jag hade tänkt mig en sen lunch men barnen blev hungriga och ville kommer ner till lunchen så vips så skulle vi ner.

Efter lunchen så lockade jokken så det blev flera timmars lugnt och vilt lekande nere vid jokken.

Återigen underbart väder. Solen sken och barnen badade. Vi byggde en luftbåt utav en ziplockpåse och mätte hur mycket sten den kunde bära (en hel del ;)).

Dag 1 - Dag 2 - Dag 3 - Dag 4

Abisko August 2010 Day 3 - 01

Abisko August 2010 Day 3 - 02

Abisko August 2010 Day 3 - 03

Abisko August 2010 Day 3 - 04

Abisko August 2010 Day 3 - 05

Abisko August 2010 Day 3 - 06

Abisko August 2010 Day 3 - 07

Abisko August 2010 Day 3 - 08

Abisko August 2010 Day 3 - 09

Abisko August 2010 Day 3 - 10

Abisko August 2010 Day 3 - 11

Abisko August 2010 Day 3 - 12

Abisko August 2010 Day 3 - 13

Abisko August 2010 Day 3 - 14

Abisko August 2010 Day 3 - 15

Abisko August 2010 Day 3 - 16

Abisko August 2010 Day 3 - 17

Abisko August 2010 Day 3 - 18

Abisko August 2010 Day 3 - 19

Abisko August 2010 Day 3 - 20

Abisko August 2010 Day 3 - 21

Abisko August 2010 Day 3 - 22

Abisko August 2010 Day 3 - 23

Abisko August 2010 Day 3 - 24

Abisko August 2010 Day 3 - 25

Abisko August 2010 Day 3 - 26

Abisko August 2010 Day 3 - 27

Abisko August 2010 Day 3 - 28

Abisko August 2010 Day 3 - 29

Abisko August 2010 Day 3 - 30

Abisko August 2010 Day 3 - 31

Abisko August 2010 Day 3 - 32

Abisko August 2010 Day 3 - 33

Abisko August 2010 Day 3 - 34

Abisko August 2010 Day 3 - 35

Abisko August 2010 Day 3 - 36

Abisko August 2010 Day 3 - 37

Abisko August 2010 Day 3 - 38

Abisko August 2010 Day 3 - 40

Abisko August 2010 Day 3 - 41

Abisko August 2010 Day 3 - 42

Abisko August 2010 Day 3 - 46

Abisko August 2010 Day 3 - 50

Abisko August 2010 Day 3 - 51

Abisko August 2010 Day 3 - 52

Gallery

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Abisko augusti 2010 dag 3.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1457

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 29, 2010 10:35 FM.

Abisko augusti 2010 dag 2 was the previous entry in this blog.

Abisko augusti 2010 dag 4 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.