Skönt att få springa omkring i skogen!

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Det har blivit lite av en dags-tradition att gå ut i skogen, antingen med hela eller delar av familjen eller ensam. Idag kände sig J trött så jag gick ut med barnen och fikade i vårt favoritjakttorn vid en halvöppen myr och utsikt över bäcken/floden vid Björsbyn. Mysigt värre och lagom tungt för barnen. Dock bör man undvika "rush hour" för det kör tyvärr en hel del bilar på vägen i närheten och de låter så illa. Tänk om alla bilar var miljövänliga och tysta?

Har ni förresten sett kampanjen att man ska låta bilen stå still varje onsdag samt inte använda bilen alls om du ska köra under 10km?


intebilenundermilen.jpg

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Skönt att få springa omkring i skogen!.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/959

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 2, 2009 10:39 EM.

Tovah i tidningen (igen) was the previous entry in this blog.

En tur i skogen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.