Sjuk, svininfluensa - A(H1N1)? och nya glasögon... lite torsdagsgnäll

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Ja, för de som frågat, jag är sjuk. För två dagar sedan kom ett illamående som kommer och går och det gör mig irriterad och sur. Matt i kroppen och samtidigt rastlös vilket är väldigt jobbigt. Har även en konstig smak i munnen, en blandning av beskhet och salt som inte försvinner hur mycket jag än dricker.

När jag ändå håller på och gnäller (ja jag känner mig gnällig idag) så måste jag gnälla lite på mina nya glasögon. Jag har justerat dem två gånger nu hos optikern och de sitter ändå inte bra. Åker ner några millimeter för långt på näsan. Värre är dock att jag blir trött i höger öga. Kanske en återblick är på sin plats. Jag köpte nya glasögon eftersom mina gamla bågar gick sönder, inte för att jag egentligen kände att jag behövde glasögon. Synundersökningen visade dock att jag hade fått sämre syn på höger öga och jag fick starka glas där men nu känns det inte rätt. Känns som om det är något i vägen hela tiden och att ögat får anstränga sig extra mycket. Suck. Får väl åka tillbaka och be dem ta en titt igen. Förra gången jag fick nya glasögon (januari 2007) så hände samma sak och de slutade att jag fick nytt glas med lägre styrka än vad de gav mig från början.

Nu ska vi bygga om nätet hemma!

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Sjuk, svininfluensa - A(H1N1)? och nya glasögon... lite torsdagsgnäll.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/951

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 1, 2009 1:46 EM.

Twitter was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Tovah fastnade i en Bamsetidning :) is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.