Sjuk - en uppdatering

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Det är en konstig sjukdom jag har. Jag vaknade 640 och var pigg men visste att så fort jag går upp så kommer jag att bli trött igen. Somnade om och sov till 940. Öhh what's up with that? Kom upp och hade jätteont i armar och händer och nu börjar halsen göra ont igen. Suck. Efter lunch (jättegoda bagels-hamburgare!!) så är jag allmänt sömnig, ont i halsen, och ont i lederna. Hmmmm...  

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Sjuk - en uppdatering.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/955

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 2, 2009 1:27 EM.

Peter on Phone: Olivers dagis har fått en spång till nya lekplatsen was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: En nyttig och onyttig fika i skogen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.