Äggröra med hjälp av en Rancilio Silvia espressomaskin

| | Comments (0) | TrackBacks (0)

Igår provade jag att göra äggröra med hjälp av min espressomaskins ångfunktion och resultatet blev mycket lyckat. Gick mycket snabbt och blev mycket gott.

Recept: blanda 3 ägg, flingsalt, rikligt med peppar och en skvätt mjölk. Ångkoka äggen som om du skulle skumma mjölk till en cappuccino men kör inte för länge för då blir det en stor rund omelett av det hela (vilket jag lyckades med under detta första försök).


091023 - 3.jpg

Här är första försökets resultat med lita het chilisås ovanpå.


En film som visar hur det blev till!

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Äggröra med hjälp av en Rancilio Silvia espressomaskin.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/993

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on oktober 24, 2009 10:48 FM.

Peter on Phone: Dagens sköldpaddsbild. Visst är hon graciös idag igen? was the previous entry in this blog.

Helt knäckt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.