Matilda och Malte

| | Comments (1) | TrackBacks (0)

Våra små nya barn trivs och frodas. De äter som de ska och det är så skoj att de är så olika i sättet. Matilda är jättemodig och "på hugget" medan Malte är lite mer reserverad. Han kommer igång när han är i vattnet men på land vill han mest gömma sig i sitt skal.

Idag köpte jag lite kamrater till dem, 10 neon tetror och en algätare. Matilda började direkt jaga och jag menar verkligen jaga. Hon simmar efter fiskarna och försöker fånga dem. Än så länge har hon inte lyckats men det är nog bara en tidsfråga. Fiskar = motion och mat ;)

idag på eftermiddagen tog vi ut dem på en liten promenad i trädgården. Malte satt mest där men Matilda sprang omkring som en sprinter.

090915 - 3.jpg

Malte poserar i solen!


090915 - 4.jpg

Matilda iväg på nya äventyr!


090915 - 5.jpg

Matilda springer vidare.


090915 - 6.jpg

Malte sitter still..... fortfarande men huvudet har kommit ut i alla fall ;)


090915 - 7.jpg

Matilda springer iväg över klipporna. Hon klättrar ganska bra.


En film visande Matilda och Malte i trädgården.


Matilda och Malte får sin middag!

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: Matilda och Malte.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/911

1 Comments

Jag visste att Matilda och Malte var små, men SÅÅÅ här små!! Jiis vad söta!
Den här filmen törs jag inte visa barnen ;)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on september 15, 2009 7:25 EM.

Peter on Phone: A senior citizen… was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: Lunch: Seafood risotto with avocado is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.