Vandrigsskor till Tovah

| | Comments (0)

Jag tror vi löst vandringskoproblemet för Tovah. Vi ville inte köpa nya Meindl till henne för hennes fötter växer fortfarande, men istället så upptäckte vi att hon hade fått tillräckligt stora fötter för mammas Maindl. Nu ska vi ta en promend till affären och testgå dem.

090731 - 2.jpg  

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 31, 2009 2:49 EM.

Recept: Pannkakor på torra varor för uteliv was the previous entry in this blog.

Nu med Tamper och ny Mjölkskumningskanna is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.