Kaffeprovning del 2

| | Comments (0)

Fick en Göran på besök och då var vi tvungna att prova lite kaffe eftersom min Kahls dög inte idag helt enkelt. (Bea kom också men hon dricker inte kaffe). Det blev del två av kaffeprovningen som jag gjorde för någan dag sedan.

Vi drack först en kopp Kahls Inferno men den var lite sådär. Besk och tråkig. Sedan provade vi istället Santos 18:40 och den var mycket bättre nu när den fått ligga till sig en dag till. Trevlig smak faktiskt även om den var ganska svag i smaken (det är ju en Santos). Sdedan provade vi Costa Rica 15:30. Lite bränd underton men inte alls lika tydlig. Mycket trevligare än för någon dag sedan alltså. Klart drickbar och mycket bättre än de Kahls jag har hemma.

Santos 18:40 körde vi mald för fint dock (3) och Costa Rican kan nog köras finare (5 körde jag på nu).

Nu ska jag rosta lite mer kaffe!


Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 30, 2009 5:41 EM.

En cykeltur med båtresa, punktering och en polishelikopter! was the previous entry in this blog.

Recept: Pannkakor på torra varor för uteliv is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.