Olåst Android Dev Phone

| | Comments (2)

Det lilla bolaget Google har nu släppt möjligheten att köpa en olåst Android Dev phone om man är utvecklare. Det är en likadan telefon jag har sedan en tid tillbaka! $399 plus frakt är ett ganska ok pris för den bästa telefonen på marknaden!

2 Comments

Rackarns, jag som beställt en olåst T-Mobile G1. Till högre pris dessutom...
Men riktigt bra gjort av Google! Intresset lär öka för Android.

Fast å andra sidan verkar det tillkomma en ganska hög fraktkostnad för att få hem den till Sverige:

Outside the US
For Orders shipping outside the US, shipping pricing includes cost of shipping service and the applicable customs, duties, import and country specific other fees.
Int'l Shipments 1 Phone
Canada $ 264.49
UK $ 171.53
Hungary $ 199.99
Austria $ 189.99
Germany $ 178.90
France $ 183.81
Spain $ 170.14
Poland $ 210.09
Switzerland $ 130.43
Netherlands $ 172.99
Sweden $ 214.81
Finland $ 199.92
India $ 224.60
Japan $ 109.55
Taiwan $ 156.66
Australia $ 140.23
Singapore $ 119.36

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on december 6, 2008 11:50 FM.

Ont i ryggen... was the previous entry in this blog.

Peter on Phone: is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.