Wooooh

| | Comments (0)

Vad härligt att cykla! Efter en slapp dag och efter 2 stora bitar sommartårta så kände jag mig extra rastlös så jag brände iväg på en 2mils runda, en bit förbi Bensbyn och tillbaka. Man blir ju alldeles salig :) Och vilken skillnad det var att cykla utan cykelkärra i sitt eget tempo. Man känner sig som en fjäder när man flyger fram i 35KM/h på landsvägen. Tidigare idag cyklade jag 9.6KM med familjen ner till Guldkusten för att återigen titta på Ankarvägenhuset. Vi var ju intresserade av att köpa det i höstas men det var för dyrt och nu känner vi oss mindre sugna på det. Speciellt som vi fått så stor gräsmatta bakom huset i år. Nu är det dags att lägga barnen!

Total cykling idag: 28.5


200807272114.jpg

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 27, 2008 9:16 EM.

Ännu en lång runda... was the previous entry in this blog.

Mörkt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.