Ny eller gammal blog?

| | Comments (1)

Den gamla bloggen ville visst inte dö. Under natten så skrev den över alla de nya fina blogsidorna och nu på morgonen var det det gamla utseendet igen. Nu har jag ändrat inställningarna på den gamla så det borde inte hända igen. Hur kunde de publiceras av sig själva undrar ni? Jo, jag har flera andra bloggar som snurrar på min server och när de uppdaterar så verkar det som alla bloggar uppdateras. Låter som en bug men vem bryr sig nu när jag inte använder det systemet längre. Nu kanske den smarte personen funderar vidare och undrar varför jag inte uppgraderar de andra också? Jo, sätt er ner så skall farbror Peter berätta det för er. Från MovableType3 och uppåt så måste man betala en licens för att få använda blog systemet om man inte använder det för enkilt bruk. De andra bloggarna är föreningsbloggar.

Nu är i alla fall den nya bloggen tillbaka och det är dags att äta frukost!

1 Comments

Abiskoinspirerad design?

Hmm du har skrivit massor men nyligen.se tycker inte att du pingat sen 11:28 den 28 juli.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 29, 2008 10:56 FM.

Nu funkar allt (?) was the previous entry in this blog.

Varmt !!! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.