Abisko igen

| | Comments (1)

Fick en fråga om när och hur etc. Vi åker upp nu på torsdag 17/7 och tillbaka 22/2. Vi bor i huvudbyggnaden och har helpension så det blir lugnt oh skönt. Någon som skall följa med?

Johanna får stanna hemma och bygga om huset istället :)

1 Comments

Attans, jag hade gärna åkt med med Henrik behöver skjuts till Timrå så jag passar på att gå Höga Kustenleden då istället. Borta precis samma tid.

Ni får njuta där uppe, skall själv upp i augusti (målet på Fjällräven Classic är ju i Abisko).

Blir det någon sommaravslutning där uppe i år?

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juli 14, 2008 4:06 EM.

Abisko was the previous entry in this blog.

Dagens Cykling is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.