Kalastime

| | Comments (0)

Och nu är det strax dags för kalas i vårt hus! Tovah har sitt 7-års kalas idag ( hon fyller år 8e juni ) men då är det skoldag och jag är i USA då så vi tar det nu istället. Full rulle med 6-8 gäster i två timmar.

Härligt att solen skiner och det kommeratt bli VARMT idag. 19 grader klockan 10 och kurvan pekar fint uppåt. De första gästerna kommer om 40 minuter och nu är det dags att byta kläder. Tjoflöjt!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on juni 3, 2007 10:10 FM.

far och flyg was the previous entry in this blog.

Upp och ner dag is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.