Trött och seg

| | Comments (0)

Trodde jag var frisk i dag men så var visst inte fallet. Vaknade vid 6.15 av att jag hade liggvärk (legat i soffan hela helgen) och när jag orkade mig upp så mådde jag lite småilla och det verkar sitta i. Ställde in alla fysiska möten idag men har knegat på så gott det går men småsaker.

Det är inget skoj att vara sjuk även om det ibland är en trevlig ursäkt för att ställa in tråkiga möten.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 22, 2007 11:19 FM.

Kommentater was the previous entry in this blog.

Underbar Paj is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.