Fet!

| | Comments (1)

Jag har varit dålig på att komma i väg och träna de senaste veckorna. Tidigare gick jag åtminstone några kilometer varje dag (ja jag vet att det är lite) men nu hinner jag inte ens med det. Jag gick visserligen 1 mil tidigare veckan men det räcker inte. Skärp dig!

Idag har varit en riktig körardag där jag jag har haft möten hela dagen och bara sprungit från ett till ett annat. Avslutade dock dagen med ett riktigt givande möte så det kändes bra!

39 dagar kvar!

1 Comments

Vad sägs om en motionsutmaning? Jag måste oxå komma igång igen. Från att ha tränat 7 pass i veckan innan sommaruppehållet till att typ inte göra något alls är illa.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on januari 12, 2007 10:27 EM.

Post begravning was the previous entry in this blog.

Glasögon is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.