på väg

| | Comments (0)

ja haopp, så var man på väg. sitter i taxin nu till Kallax och solen skiner.

känns lite konstigt som vanligt. känns alltid som om man har glömt något viktigt. det var faktiskt ett år sedan jag var borta så här länge. Skall bli skoj dock. SF är en underbar stad. Jag älskar stranden där borta. lång och platt. unnderbart med solnedgångar där.

skrives....

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on maj 9, 2006 3:10 EM.

God natt was the previous entry in this blog.

flyg is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.