Cykla

| | Comments (0)

Imorgon tänkte jag cykla till Avan och titta på 40/90km cykeltävlingen som börjar där 12.00. Nej jag skall inte vara med för jag orkar inte cykla så långt. Cyklade bara 9.8km idag.

Tidszoner är jobbigt. 10.20 väckte Tovah mig idag för hon tyckte vi skulle äta lunch. Hon hade då varit uppe sedan 5.

Har jobbat en halv dag idag och det känns riktigt skönt. Skönt att vara borta ett tag och ladda batterierna. Man skall jobba när man känner för det och inte när man måste. Det blir roligare så och ger mycket bättre resultat.

Såg 16 Blocks idag. Bruce Willis senaste. Ganska bra, inte mycket bra men ganska. Klart sevärd. Lite mer än bara en actionfilm.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on maj 26, 2006 10:34 EM.

Lång dag was the previous entry in this blog.

Recumbent is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.