Bryssel

| | Comments (0)

Ja då är man i Bryssel och lyssnar på någon höjdare från Telefonica i Spanien. otroligt tråkig gubbe :)

Hotellet var helt ok men i ett dåligt område. Ett sådant område där man undrar om man kan gå ut efter klockan 22 på kvällen. I hissen satt en skylt att man inte skulle parkera under bron på andra sidan gatan på lördagskvällar :)

Grattis till mamma och Håkan idag! De har 4-års jubileum. Grattis! :)

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on maj 10, 2006 12:16 EM.

flyg was the previous entry in this blog.

Marratech Historia is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.