Spruta

| | Comments (1)

Idag skall Tovah få en spruta (normal vaccin) men hon är lite nervös och Oliver skall vägas och mätas. Vi skall strax åka ner.

Igår vad vi på vår första träff på Tovah nya skola där hon börjar 21/8. Hon skall gå 5 timmar per dag och inget fritidshem.

Hmm, glömde visst posta detta ser jag nu.

Det gick bra med vaccineringen och jag har packat inför min Norgeresa ikväll.

Gjorde ett impulsköp idag också. Ett par Hästravantar för 700:-. Det är VARMA! Nu skall jag inte frysa om fingrarna mer och de är höga så man kan plumsa i snön om man vill. Imorse hade vi -26.

1 Comments

Såg er vid en busshållplats idag :)
passerade i en kamrats bil.
Flyttat till Östermalm nu.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on mars 7, 2006 2:59 EM.

The Daugthers of Freya was the previous entry in this blog.

Media Technology in Norway and March 2006 pictures is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.