Imorgon

| | Comments (0)

Imorgon 12.47 kommer de! Äntligen :) Jag börjar ledsna på Veronica Mars (16 avsnitt på 4 dagar är lite mycket). Men nu måste jag titta ikapp med Johanna så vi kan fortsätta titta tillsammans. Men woohooo imorgon kommer de hem till lille mig igen! :)

Jag måste ha något virus i kroppen (eller så har min kondition sjunkit under alla tillåtna gränser). Känner mig anfådd av att andas och har ont i bröstet. Energin går upp och ner som en tok, var jättetrött på eftermiddagen men nu är jag pigg som piggsmurfen. Var hos previa för någon vecka sedan på hälsokontroll och fick grönt på det mesta men de tyckte min kondis var under all kritik. Jaja. Övriga resultat var

  • BMI: 26

  • blodtryck: 110/70

  • kolestorol: 4.52

  • Blodsocker: 5.36

  • kondition: under 1 (900 kpm, 31.8 ml/kg * min)

Tyck synd om Håkan idag!

Tack och hej leverpastej!

[Listening to: Simon & Garfunkel Sou - - Billboard Top 100 Hits Of 1966 (3:08)]

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on mars 20, 2006 9:27 EM.

Grattis Karin was the previous entry in this blog.

Idag! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.