Slapp dag

| | Comments (0)

Idag har varit en slapp dag. Jag kom inte upp förrän runt 11 och slappade sedan tills Serge kom på besök vid 1530. Vi tog en kort promenad på kvällen och fastnade sedan i uterummet, var annars?

Det kom ca 20 pers igår på grillning och de sista gick hem 0030. 20 var lite väl många för man fick ingen lugn stund förrän de första började gå hem (inte för att de var jobbiga utan för att det blev färre personer).

Nu skall jag dricka en kopp te och sedan i säng.

Ha det!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on augusti 14, 2005 9:18 EM.

Conny Ericsson gifter sig was the previous entry in this blog.

Lite nya bilder.... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.