Stress stress

| | Comments (0)

Massor att göra. 22/3 är stora deadlinen för alla EU-projekt i call 4 och det betyder flera deadlines som sammanstrålar vilket i sin tur ger stress för mig som är involverad i flera. Ganska lugnt egentligen men man måste få gnälla lite :)

Sedan har vi en del interna frågor som påverkar, såsom att vi inte får basanslag samt hur Systemteknik skall göra om sina avdelningar (igen). DOCK är det inetrna problem och att kämpa med dem ger sällan något vettigt. Bättre at fokusera utåt på att få in mer pengar. Det tjänar hela LTU på!

Inatt blev min PC på jobbet hckad också så nu måste jag spendera tid på att sätta upp den igen. Pust suck och stön.

Och ont i halsen/bröstet har jag också. Hade tänkt träna idag men jag hostar mest hela tiden så då kanske det inte är så bra att träna.

MAT!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on mars 18, 2005 12:25 EM.

Hej was the previous entry in this blog.

Photos: Misc november 2004 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.