SPAM be gone

| | Comments (0)

Pust, nu har jag äntligen rensat bort all(?) SPAM på min blog. Kastade mer än 12000 kommentarer idag och nu är det 157 stycken kvar. Om ni hittar någon så säg gärna till. Undrar hur många riktiga som försvann på vägen?! Hoppas ingen.

Imorgon kommer flickorna hem, jippi, men innan dess så skall jag på chartergasque på Kåren ikväll. 1800 börjar det.

Det är faktiskt ganska skönt att att vara hemma själv! Man får äta när man vill, lägga sig när man vill, göra vad man vill. Hmm, jag låter som en 15 åring som som har FF. :)
Känner mig ganska glad de senaste dagarna!

Nu skall jag jobba lite dock. Hacka hacka hacka. Skoj, skoj, skoj!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on mars 5, 2005 12:06 EM.

Umeå was the previous entry in this blog.

Photos from the Orlando trip is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.