Sjuk

| | Comments (0)

Bläääää, både jag och J och sjuka idag. Jag var uppe klockan 3 (Tovah väckte mig) och läste ut en jättebra bok, gick och lade 3.45 utan några problem alls. Vaknade runt 6 och var helt utslagen. Kroppen ville inte alls vara med. BLÄÄÄÄÄÄÄ

Och jag som har massor att skiva idag.

Skall jag låta mig vara sjuk eller skall jag bita ihop och jobba på. Hmm, vi börjar nog med lite bokläsning först eller kanske film i soffan.

Mat har jag inte ens börjat fundera på. Tovah är i alla fall lämnad på dagis. Hon var pigg och glad som en lärka.

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on mars 9, 2005 9:38 FM.

Photos from the Orlando trip was the previous entry in this blog.

Paus is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.