Frisk

| | Comments (0)

Klockan 17.00 blev jag officiellt frisk idag! Det firade jag men vadå? Jo att jobba :) Han dock med att spela lite Falt Out med T också, frossa en kvällsmat bestående av först en quasadilla och sedan två tjocka korvar. Ja jag var hungrig!!! Under tiden som maten konsumerades så intog min lilla vackra hjärna filmen Mean Girls. Underbar film. Inget man kommer att minnas om några timmar men klart rolig och underhållande.

Sov gott, du underbara värld!

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on mars 10, 2005 10:27 EM.

Test av vegablog från treon. was the previous entry in this blog.

Robots and more Robots is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.