MyBus Luleå - Ny Android applikation

| | Comments (0) | TrackBacks (2)

UPDATE: Nu har jag släppt en 1.0.1 som ska funka på 1.5 devicer också.... Se långt ned på detta inlägg för mer info.

Jag har precis släppt en ny Android-applikation på Android Market, MyBus Luleå. Den visar aktuell businformation för bussar i Luleå och användaren kan välja hållplatser och linjer som hon är intresserad av. Målgruppen är bussresenärer som åker buss ofta. Informationen uppdateras var 30e sekund.

OBS Luleå Lokaltrafik AB, LLT har inget att göra med utvecklingen av denna applikation.

Jag experimenterar även med att använda annonser i denna applikation. Främst för att lära mig mer om detta område.

Här är ett exempel på hur det kan se ut:

MyBusLulea100_snapshot2.png

och här är en QR-kod för att installera applikationen:
chart?cht=qr&chs=120x120&chl=market%3A%2F%2Fsearch%3Fq%3Dpname%3Acom.parnes.mybuslulea


Gällande 1.0.1: Tydligen så gillade inte Microsofts server som LLT kör att man inte skickade med Accept i HTTP-headern och gav då server-fel. Nu talar vi glatt om för den att vi accepterar allt och då levererar det glatt tillbaka businfo! Tydligen så var denna bug fixad i nyare Android-versioner.

Changelog: 2010-05-18: 1.0.3 Support for lower resolution devices. Better handling if bus stop page is not available or broken.2010-03-31: 1.0.2 Added bus stop caching and easier selection of bus stops.2010-02-14: 1.0.1 Now works on Android 1.5.2010-02-14: 1.0.0 Initial Release.

2 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: MyBus Luleå - Ny Android applikation.

TrackBack URL for this entry: http://www.parnes.com/mt4/mt-tb.cgi/1204

Did some refactoring to make the code more generic as MyBus Luleå and MyBus Dalarna has a lot in common (was mostly copy paste before). Not fully done but have come a good way to making it fully generic. I... Read More

Just released version 1.0.2 of MyBus Dalarna and 1.0.3 of MyBus Luleå with the same changes: "Low-res support added. Better handling if stop page is not available.". Both applications should now work on low-res devices like e.g. HTC Tattoo but... Read More

Leave a comment

Monthly Archives

Pages

Powered by Movable Type 4.34-en

About this Entry

This page contains a single entry by Peter Parnes published on februari 14, 2010 10:54 FM.

Badhuset med scouterna was the previous entry in this blog.

En tur på på Holmsundet med familjen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.