April 25, 2005

Månadsträff maj -05

Som vanligt träffas vi som kan på Götaplatsen söndag den 1:e maj klockan 15:00.

Välkomna Lennart

Posted by lennartm at April 25, 2005 11:11 PM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?