Blogghjälp

Hpv Sveriges hemsida är utformad för att vara ett interaktivt forum där medlemmarna själva kan bidra till innehållet. Dels genom att alla kan kommentera publicerade notiser, dels genom att vi medlemmar själva publicerar texter och bilder.

För de som inte är vana användare av publiceringsverktyg på Internet har vi gjort en liten snabbguide. Som betalande medlem i Hpv Sverige kan du publicera på hemsidan efter att ha fått användarnamn och lösenord tilldelat av Jan-Inge.